Bashofu

Performed by Allison Arakawa at Japanese American National Museum. Bashofu is Ryukyuan banana cloth.


"Bashofu" on ukulele by Jake and Bruce Shimabukuro
Umi no aosa ni
Sora no ao
Minami no kaze ni
Midoriba no
Basho wa nasake ni
Te o maneku
Tokonatsu no kuni
Washita shima Uchina

Shuri no kojo no
Ishi datami
Mukashi o shinobu
Katahotori
Minoreru basho
Ureteita
Midoriba no shita
Washita shima Uchina

Ima wa mukashi no
Shui tinjanashi
To-o tsumugi
Hata o ori
Jono sasagete
Bashofu
Asaji kunji no
Wasita shima Uchina

English translation by Randy Hongo:

Beautiful song of the homeland
My Uchina
Mountains so green and skies so blue
beautiful people too
Someday Iíll go back to your shores
There with family forever
God will surround with love and care
Beautiful island of Uchina.

2010, ClickOkinawa.com
P.O. Box 6245, Great Falls, MT 59406 U.S.A.